Δημοσιευμένες Γνωμοδοτήσεις (Δ.Αυγητίδη)
16026
post-template-default,single,single-post,postid-16026,single-format-link,bridge-core-2.6.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • Η έδρα μητρικής εταιρίας ως κέντρο κυρίων συμφερόντων της θυγατρικής της στο πλαίσιο διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας (γνωμοδότηση), ΔΕΕ 8-9/2017, σελ. 193-203.
 • Αξίωση αποζημίωσης λόγω παράλειψης υποβολής δημόσιας πρότασης (γνωμ.), ΕΕμπΔ 2014, σελ. 1051-1068.
 • Η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων στο δίκαιο των δημοσίων προτάσεων εξαγοράς (γνωμ.), ΧρΙΔ 2013, σελ. 537-548.
 • Διανομή κερδών στην ομόρρυθμη εταιρία – Προϋποθέσεις μεταφοράς σε επόμενη χρήση (γνωμ.), ΔΕΕ 2012, σελ. 197-207.
 • (άρθρ.99 επ. Διαδικασία συνδιαλλαγής ΠτΚ): Yπαγωγή επιχείρησης που είχε συνάψει με τους δανειστές της συμφωνία του άρθρ. 44 του ν.1892/1990 (γνωμ.), ΧρΙΔ 2011, σελ.  301-308.
 • Η κατάρτιση συμβάσεων ανταλλαγής επί μετοχών (equity swaps) ως καταστρατήγηση της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης (γνωμ.), ΧρηΔικ 2009,  σελ. 239 -250.
 • Παρακράτηση κυριότητας και συμφωνία εξυγίανσης (γνωμ. ), ΔΕΕ 2008, σελ. 408 – 411.
 • Αμυντικά μέτρα κατά δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών (γνωμ.), ΔΕΕ 2007, σελ. 1032 – 1042.
 • Υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Προσδιορισμός ανταλλάγματος με βάση την τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής (γνωμ), ΔΕΕ 2007, σελ. 399 – 405.
 • Αναστολή  διαπραγμάτευσης μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. (γνωμ.), ΧρΙΔ 2004, σελ. 564 – 572.
 • Υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών σε περίπτωση συγχώνευσης (γνωμ), ΕΕμπΔ  2002, σελ. 708 – 721.
 • Η παράνομη διαφήμιση χρηματιστηριακών συναλλαγών ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού (γνωμ), ΔΕΕ 2002, σελ. 943 – 950.
 • (Από κοινού με Απ. Καραγκουνίδη): H συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (Ν. 3864/2010) υπό το πρίσμα του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου (γνωμ.), ΧρηΔικ 2013, σελ. 197-214.
 • (Από κοινού με Γ. Τριανταφυλλάκη): Αποτίμηση ζημίας από συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο (γνωμ.), ΕλλΔικ 2006, σελ. 1308 –1323.