Δημήτρης Κ. Αυγητίδης_cv
15538
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15538,bridge-core-2.6.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1200,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δημήτρης Αυγητίδης είναι Διευθύνων Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες» από το 2010 έως σήμερα και Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, δίκαιο εταιριών, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και δίκαιο ανταγωνισμού. Από το Φεβρουάριο του 2013 έως σήμερα διδάσκει στην πολιτική κατεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με αντικείμενο τις «Σύγχρονες μορφές εμπορικών συμβάσεων» και «Πτώχευση και Εξυγίανση».

 

Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ.), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου» ενώ συμμετέχει επιστημονικά στο περιοδικό «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εταιριών».

 

Έχει διατελέσει τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Σεπτέμβριος 2009 – Μάρτιος 2012) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απρίλιος 2011 – Αύγουστος 2019). Είναι μέλος σε ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία υποστηρίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα ενοποίησης κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union) και σε ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου της κατάχρησης αγοράς.

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπ. Δικαιοσύνης) στις συνδιασκέψεις της Ομάδας Εργασίας IV της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) με αντικείμενο το πτωχευτικό δίκαιο (2015 – 2019). Από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2019, είχε ηγετικό ρόλο, ως νομικός εμπειρογνώμονας, στην ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση πρότασης της ΕΚ για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και τα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής (τώρα Οδηγία ΕΕ 2019/1023).

 

Συμμετείχε ως αν. Πρόεδρος στην Προεδρία της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Αφερεγγυότητας του Συμβουλίου, Καν. ΕΚ 1346/2000 (σήμερα Καν. ΕΕ 2015/848), (Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014). Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014 συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύστασης της ΕΕ για μια νέα προσέγγιση της επιχειρηματικής αποτυχίας και της αφερεγγυότητας (Καν. ΕΕ 135/2014). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Οδηγία για της δημόσιες προτάσεις εξαγοράς επιχειρήσεων (takeover bids Directive) κατά το έτος 2003 (σήμερα Οδηγία 2005/25/ΕΚ). Είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Φόρουμ της INSOL Europe, της διακεκριμένης ευρωπαϊκής οργάνωσης επαγγελματιών που ειδικεύονται στην αφερεγγυότητα, και στην εξυγίανση επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στο χώρο του εμπορικού δικαίου με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, το δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο μετασχηματισμών, το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το δίκαιο της ενέργειας, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το ασφαλιστικό δίκαιο.

 

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» (έκδ. β, 2019), «Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία» (έκδ. β, 2013), «Εξυγίανση επιχειρήσεων μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών» (2011), «Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία» (2008), «Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή» (2005), «Groups of Companies: Τhe Liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» (1996), και πλήθους άρθρων και μελετών, κυρίως στο δίκαιο των εταιριών, στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και στο δίκαιο της εξυγίανσης επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια με αντικείμενο το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και το πτωχευτικό δίκαιο.

 

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1982-1986) και έλαβε τον τίτλο Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College) με θέμα διδακτορικής διατριβής την ευθύνη της μητρικής εταιρίας για την αφερεγγυότητα των θυγατρικών της, την οποία εκπόνησε με υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» (1990-1993). Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Law) στο Διεθνές Δίκαιο Συναλλαγών από το London School of Economics (1988-1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Οικονομικά από το Guilhall University of London (Master of Economics, 1989-1990) καθώς και δίπλωμα χρηματιστηριακού εκπροσώπου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (Certificate of Registered Representative).

 

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ρώσικα.