Η Μαρία Ε. Ορφανίδου γεννήθηκε στην Πρέβεζα, όπου και τελείωσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αποφοίτησε από τη νομική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2000.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) στο δίκαιο των εταιριών από τη Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης (Karls–Ruprecht Universität Heidelberg– Γερμανία) με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής "Ο περιορισμός της δύναμης της πλειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία στο γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο" (Die Beschränkung der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft im deutschen und griechischen Recht).

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004.

Ξεκίνησε τη συνεργασία της με το δικηγορικό γραφείο Δημήτρη Αυγητίδη το 2002.

Το 2010 συμμετείχε στη σύσταση της ομώνυμης δικηγορικής εταιρίας, στην οποία παραμένει ως συνδιαχειριστής εταίρος έως και σήμερα. Εξειδικεύεται στους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων και εταιριών, της κεφαλαιαγοράς, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου εξυγίανσης και του δικαίου του ανταγωνισμού. Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.

Έχει συμβάλλει σε συλλογικά έργα στις θεματικές του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και του εμπορικού δικαίου, ενώ έχει προβεί και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά.

Υπήρξε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την απλοποίηση της πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων. 

Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. 

Περισσοτερα