Η Εταιρία

Η δικηγορική εταιρία «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες» λειτουργεί υπό τη σημερινή της μορφή από το έτος  2010. Προήλθε από το δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Κ. Αυγητίδη, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ., η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το 1999.

Η Εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γνωμοδοτικής, συμβουλευτικής και δικαστηριακής δικηγορίας σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο των εταιριών, της κεφαλαιαγοράς, του ανταγωνισμού, της πτώχευσης και εξυγίανσης, της προστασίας του καταναλωτή, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του τραπεζικού δικαίου και του ασφαλιστικού δικαίου. H Εταιρία στελεχώνεται από συνεργάτες δικηγόρους, εξειδικευμένους στο χώρο του εμπορικού και αστικού δικαίου, με συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές. Η Εταιρία διαθέτει την υποδομή ώστε να αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και την αλλοδαπή, συνεργαζόμενη, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, με εξειδικευμένους δικηγόρους, εγνωσμένου κύρους.

Φιλοδοξία μας είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του πελάτη, η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του και η αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων.