Ο Δημήτρης Κ. Αυγητίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1964.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1982-1986) και έλαβε τον τίτλο Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College) με θέμα διδακτορικής διατριβής την ευθύνη της μητρικής εταιρίας για την αφερεγγυότητα των θυγατρικών της, την οποία εκπόνησε με υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» (1990-1993).  Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Law) στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών από το London School of Economics (1988-1989), μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά από το Guilhall University of London (Master of Economics, 1989-1990) καθώς και δίπλωμα χρηματιστηριακού εκπροσώπου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (Certificate of Registered Representative). Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,  δίκαιο εταιριών, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και δίκαιο ανταγωνισμού. Από το Φεβρουάριο του 2013   έως σήμερα διδάσκει στην πολιτική κατεύθυνση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με αντικείμενο τις «Σύγχρονες μορφές εμπορικών συμβάσεων» και «Πτώχευση». Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991. Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Εταιρίας Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, μέλος της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου» ενώ συμμετέχει επιστημονικά στο περιοδικό «Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εταιριών».

Έχει διατελέσει τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Σεπτέμβριος 2009 - Μάρτιος 2012) ενώ από τον Απρίλιο του 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Οδηγία για της δημόσιες προτάσεις εξαγοράς επιχειρήσεων (takeover bids Directive) κατά το έτος 2003. Από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχε ως αν. Πρόεδρος στην Προεδρία της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Αφερεγγυότητας του Συμβουλίου (Καν. ΕΚ 1346/2000).

Είναι αντιπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπ. Δικαιοσύνης) στην Ομάδα Εργασίας IV της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στο χώρο του εμπορικού δικαίου.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς» (2014), «Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία» (έκδ. β, 2013), «Εξυγίανση επιχειρήσεων μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών» (2011), «Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία» (2008), «Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή» (2005), «Groups of Companies: ΤheLiability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary» (1996), και πλήθους άρθρων και μελετών, κυρίως στο δίκαιο των εταιριών, στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και στο δίκαιο της εξυγίανσης επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια με αντικείμενο το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και το πτωχευτικό δίκαιο.

Περισσότερα