Η Μαγδαλινή Μ. Τσάτση είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» .

Μιλάει άριστα αγγλικά και ιταλικά.