Ο Ιάσων Ν. Ευαγγέλου γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο «Δίκαιο και Οικονομία» (MasterinLawAndEconomics) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με θέμα μεταπτυχιακής διατριβής « Η Προστασία του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών ως καταναλωτή». 

Είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.